Optična omrežja “FTTH”

V letu 2007 je naše podjetje začelo sodelovati s Telekomom Slovenije pri izgradnji optičnega telekomunikacijskega omrežja (FTTH) v Ljubljani.

Izkušnje iz preteklih projektov podobne narave so nam bile tu v veliko pomoč.

V Ljubljani in v mestih po Sloveniji smo zgradili omrežja in priključke za približno 20.000 naročnikov.

Še vedno sodelujemo s Telekomom Slovenije in s hčerinskim podjetjem GVO, d. o. o., pri pridobivanju novih naročnikov, pri izdelavi interne inštalacije, dodajanju novih storitev pri obstoječih in novih naročnikih.

OPTIČNE INŠTALACIJE

Optična omrežja "FTTH" OPTIČNE INŠTALACIJE