Omrežja LAN-WAN

Izdelujemo univerzalna ožičenja, ki so v dobi informatike in telekomunikacije dobesedno nepogrešljiva.

Računalniške mreže in telefonijo izdelujemo po najnovejših standardih in z uporabo kakovostnih materialov dosegamo nemoteno in visoko zmogljivo delovanje opreme in prenosa podatkov.

Pri izdelavi univerzalnih ožičenj dajemo prednost materialom z visoko oklopljenimi karakteristikami (CAT5+, CAT6, oklopljenost kabla in zaključnih elementov 90dB).

Ožičenje vršimo v parapetnih kanalih s pregrado med vodnikom jakega in šibkega toka. Kanal obvezno ozemljimo v sistem zvezda in ga zaključujemo v izenačitveni enoti, tako da ozemljitvena upornost ne presega 0,5 E. Pri inštalacijah pod ometom poskrbimo za odmike cevi od vodnikov jakega toka in naprav.

Opravimo pregledno označbo elementov (vtičnica, panel).

Opravimo meritve in izdelamo merilne liste, iz katerih so razvidni popolna meritev posameznega vodnika (vtičnica – zaključni panel), impedanca, slabljenje, dolžina vodnika …

Omrežja LAN-WAN univerzalna ožičenjaRačunalniške mreže in telefonija LAN-WAN omrežja

CERTIFIED INSTALLATION MANAGER R&M INSTALL.